info
1. 5. - zahájení letního provozu lanové na Tanvaldský Špičák

Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory

Valná hromada SCRJ V roce 2024

Rada Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory, zapsaný spolek, IČ: 012 85 530, se sídlem Pražská 4200/20, 466 01 Jablonec n/N, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L vložka 8312 (dále jen „SCRJ“) SVOLÁVÁ ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SCRJ. Valná hromada se uskuteční 18. června 2024 v 10.00 hodin v zasedacím sále na městském úřadě v Tanvaldu na adrese Palackého 359, Tanvald.

Hlavní cíle spolku

  • vytvořit propojovací článek mezi veřejnou a soukromou sférou na poli cestovního ruchu v centrální oblasti Jizerek
  • udržet stávající a regulovanou návštěvnost Jizerských hor
  • podpořit jednotnou propagaci Jizerek

Poděkování

Patří všem zástupcům samospráv a podnikatelským subjektům, jakožto i ostatním spolupracujícím jedincům za stávající spolupráci, za věnovaný čas a finanční prostředky, které vložili do podpory činnosti tohoto spolku.

Struktura obsahu činnosti SCRJ pro rok 2023 a následujícím období

  • Jizerky CARD – karta hosta
  • SKI Bus
  • Systém Holidayinfo.cz
  • PR regionu – JIZERKOVI
  • Bikepark na Tanvaldském Špičáku
  • Spolupráce s TRJH

Partneři skiarény

inogyAuto loudaAlpine PROHotel PetřínK2Jizerské horySitour