info
1. 5. 2019 - Prvomájový výstup na Tanvaldský Špičák. * Letní provoz na lanové dráze Tan. Špičák I zahájíme 1.6.. * Lyžařské areály SKIARÉNY Jizerky ukončily zimní provoz. Děkujeme za návštěvu !!

Víkendová školička

Víkendová školička na Severáku, zima 2018_19 - 44. ročník

 • kurzy lyžování a snowboardingu pro děti
 • kurzy trvají 6 po sobě jdoucích sobot nebo nedělí
 • rozdělení dětí podle výkonnosti a věku
 • samostatné snowboardové družstvo
 • jízdné na VŠECH vlecích v areálu je zahrnuto v ceně kurzu
 • zázemí v herně v Malé Arnice nebo přímo pod sjezdovkou na Kampě
 • závod a karneval na závěr


Informace o školičce: 

Víkendová lyžařská a snowboardová školička je určena dětem ve věku 4 -7 let a zahrnuje uzavřený cyklus šesti lekcí. Lekce se konají vždy v sobotu nebo neděli ve ski areálu Severák. Na Severáku má naše škola výborné zázemí. Pro děti je vždy připraven svah s pomůckami, slalomy a hračkami pro zábavnou výuku lyžování. Děti budou rozděleny do družstev podle věku a výkonnosti. Výcvik je rozdělen na 2 lekce - dopolední (9:00 – 11:00hod) a odpolední (12:00 – 14:00hod) a bude přizpůsoben momentálním sněhovým a povětrnostním podmínkám. V polední přestávce, kterou tráví děti s rodiči, jsou k dispozici pro občerstvení a odpočinek přilehlá stravovací zařízení. Dále objekt Dětské herny v Malé Arnice, nebo zázemí Na Kampě. Zde je možné stravování z vlastních zásob a odpočinek v teple. V případě únavy dětí jsou tyto prostory k dispozici i během lekcí. 

Termín: 

Kurzy probíhají šest po sobě jdoucích sobot a nedělí.

Termíny výuky - soboty: 
08. 12. 2018
15. 12. 2018
05. 01. 2019
12. 01. 2019
19. 01. 2019
26. 01. 2019  

Termíny výuky - neděle: 
09. 12. 2018
16. 12. 2018
06. 01. 2019
13. 01. 2019
20. 01. 2019
27. 01. 2019  

Jedná se o 2 oddělené kurzy, děti chodí buď v sobotu, nebo v neděli! Není možné chodit každý týden v jiný den. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit termíny v případě nepříznivých klimatických podmínek. Tato změna bude ohlášena v předstihu zasláním informačního emailu a zveřejněním na www.skijizerky.cz


Cena:

3.300,- Kč

Stravu a dopravu dětí na Severák a zpět zajišťují rodiče.


Přihlášky: 

Do 18. 11. 2018 buďon-line na www.skijizerky.cz nebo osobně (případně poštou) na sekretariátu SKI Bižu, s.r.o., Pražská 20, Jablonec nad Nisou (po termínu pouze v případě volné kapacity, a po telefonické dohodě).

Maximální počet dětí ve víkendové školičce je 100 pro sobotu a 100 pro neděli.
K datu 17. 11. 2018 je nutné mít uhrazeno kurzovné.


Pořadatel: 

Lyžařská škola SKIARÉNA SHOOL. 
www.skijizerky.cz
483 710 999, info@skibizu.cz -  sekretariát SKI Bižu s.r.o.


Cena kurzu zahrnuje:

 • lyžařskou výuku pod vedením kvalifikovaných učitelů lyžování a snowboardingu
 • bezplatnou jízdenku na všechny vleky v areálu Severák po dobu výuky
 • bezplatný vstup do Dětské herny v Malé Arnice- uhrazením lyžařského kurzu souhlasím, že můj syn/dcera je schopný/á absolvovat výuku ve víkendové školičce v plném rozsahu, se kterým jsem se seznámil/a 
 • beru na vědomí všeobecné a cenové podmínky v lyžařské škole a souhlasím s nimi, stejně jako s rozsahem výuky
 • uhrazením lyžařského kurzu souhlasím, že můj syn/dcera je schopný/á absolvovat výuku ve víkendové školičce v plném rozsahu, se kterým jsem se seznámil/a
 • beru na vědomí všeobecné a cenové podmínky v lyžařské škole a souhlasím s nimi, stejně jako s rozsahem výuky


Vrácení kurzovného:

Poplatek za výuku se vrací pouze v případě nedokončení celého cyklu školičky ze zdravotních důvodů. Jako zdravotní důvody se uznává onemocnění nebo zranění, jež bude znamenat neúčast na více než 3 kurzech. V případě nemoci či úrazu zašlou rodiče na adresu SKI Bižu, s.r.o. písemnou žádost o vrácení poplatku s kopií lékařské zprávy. Na žádosti zaslané déle jak 14 dnů po skončení lyžařské školičky nebude brán zřetel. Vracíme poměrnou část platby za kurzovné.
Pokud se z důvodu špatných sněhových podmínek po celou dobu zimní sezóny výuka vůbec neuskuteční, vracíme 95 % z celkové částky.


Pravidla a doporučení: 

- účast na první lekci je důležitá, zde budou děti rozděleny do skupin podle výkonnosti.
- žáci jsou povinni během výuky používat lyžařskou přilbu a nosit vestičku víkendové školičky!!- děti musí mít sjezdové vybavení (lyže se seřízeným bezpečnostním vázáním, lyžařské boty, přilbu, brýle, pokročilé děti i hole). Lyžařské vybavení je možné zapůjčit v naší půjčovně, které je součástí lyžařské školy SKI Bižu na Severáku. Pro účastníky kurzu nabízíme set (lyže, boty, hole a helma) za zvýhodněných 900,-Kč/kurz. Pokud si nejste jisti nastavením vázání, rádi Vám pomůžeme v našich provozovnách. - součástí výbavy na školičku by měly být náhradní páry rukavic a ponožek.- během výuky se rodiče mohou pohybovat pouze u dolních stanic vleků, po sjezdovkách je pohyb bez lyží zakázán. V těchto místech také platí zákaz kouření.- pro odpočinek v polední přestávce je možné využít zázemí přímo Na Kampě nebo v dětské herně v Malé Arnice (zde si můžete případně ohřát přinesené jídlo). Tyto prostory jsou k dispozici i pro převléknutí a přezutí dětí před a po kurzu.- v chatách a prostranství výcviku udržujte čistotu a pořádek


Půjčovny lyžařského vybavení: 

Severák - tel.: 605 907 935 a Tanvaldský Špičák - tel.: 731 412 100 i servis MONTANA


Doba výuky, shromažďování žáků:

 • výuka probíhá v době 9:00 – 11:00 a 12:00 – 14:00hodin
 • sraz všech žáků je v 8:45 v zázemí na Kampě

Partneři skiarény

inogyAuto loudaAlpine PROGrill PastaK2Jizerské horySitour