Víkendová školička

Víkendová školička na Severáku, zima 2023 / 2024 - 49. ročník

- kurzy lyžování a snowboardingu pro děti

- kurzy trvají 6 po sobě jdoucích sobot nebo nedělí

- rozdělení dětí podle výkonnosti a věku

- samostatné snowboardové družstvo

- jízdné na VŠECH vlecích v areálu je zahrnuto v ceně kurzu

- zázemí v herně v Malé Arnice nebo přímo pod sjezdovkou na Kampě

- závod a karneval na závěr


Informace o školičce: 

Víkendová lyžařská a snowboardová školička je určena dětem ve věku 4–7 let a zahrnuje uzavřený cyklus šesti lekcí. Lekce se konají vždy v sobotu nebo neděli ve ski areálu Severák. Na Severáku má naše škola výborné zázemí. Pro děti je vždy připraven svah s pomůckami, slalomy a hračkami pro zábavnou výuku lyžování. Děti budou rozděleny do družstev podle věku a výkonnosti.

Výcvik je rozdělen na 2 lekce – dopolední (9:00 – 11:00 hod) a odpolední (12:00 – 14:00 hod) a bude přizpůsoben momentálním sněhovým a povětrnostním podmínkám. V polední přestávce, kterou tráví děti s rodiči, jsou k dispozici pro občerstvení a odpočinek přilehlá stravovací zařízení.

Dále je k dispozici objekt Dětské herny v Malé Arnice, nebo zázemí Na Kampě. Zde je možné stravování z vlastních zásob a odpočinek v teple. V případě únavy dětí jsou tyto prostory k dispozici i během lekcí.

 

Termín: 

Kurzy probíhají šest po sobě jdoucích sobot a nedělí.

Termíny výuky - soboty: 

2. 12. 2023
9. 12. 2023
16. 12. 2023
6. 1. 2024
13. 1. 2024
20. 1. 2024

Termíny výuky - neděle: 
3. 12. 2023
10. 12. 2023
17. 12. 2023
7. 1. 2024
14. 1. 2024
21. 1. 2024

Jedná se o 2 oddělené kurzy, děti chodí buď v sobotu, nebo v neděli! Není možné chodit každý týden v jiný den. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit termíny v případě nepříznivých klimatických podmínek. Tato změna bude ohlášena každý pátek do 10 hodin zasláním informačního emailu a zveřejněním na www.skijizerky.cz .


Cena:

5.200,- Kč

Stravu a dopravu dětí na Severák a zpět zajišťují rodiče.


Přihlášky: 

Do 19. 11. 2023 buď on-line na www.skijizerky.cz nebo osobně (případně poštou) na sekretariátu SKI Bižu, s.r.o., Pražská 4200/20, 466 01 Jablonec nad Nisou (po termínu pouze v případě volné kapacity, a po telefonické dohodě).

Maximální počet dětí ve víkendové školičce je 100 pro sobotu a 100 pro neděli.

K datu 19. 11. 2023 je nutné mít uhrazeno kurzovné.


Pořadatel: 

Lyžařská škola SKIARÉNA SCHOOL - SKI Bižu, s.r.o.
www.skijizerky.cz
774 380 664 Stanislav Hauser
483 710 999 sekretariát SKI Bižu s.r.o.


Cena kurzu zahrnuje:

- lyžařskou výuku pod vedením kvalifikovaných učitelů lyžování a snowboardingu

- bezplatnou jízdenku na všechny vleky v areálu Severák po dobu výuky

- bezplatný vstup do Dětské herny v Malé Arnice

Uhrazením lyžařského kurzu rodič či zákonný zástupce souhlasí, že je jeho dítě schopno absolvovat výuku ve víkendové školičce v plném rozsahu, se kterým se seznámil/a. Dále bere na vědomí všeobecné a cenové podmínky v lyžařské škole a souhlasí s nimi, stejně jako s rozsahem výuky.

 

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ:

Každé dítě má v ceně výuky zahrnuto základní úrazové pojištění. Pojištění zahrnuje trvalé následky úrazem, smrt úrazem a hospitalizaci.

V den konání kurzu je dítě pojištěno i cestou na a z kurzu. V případě zranění a léčení je zapotřebí, abyste událost oznámili pojišťovně. Kontaktujte nás a my vám sdělíme číslo pojistné smlouvy a další potřebné informace.


Vrácení kurzovného:

Poplatek za výuku se vrací pouze v případě nedokončení celého cyklu školičky ze zdravotních důvodů. Jako zdravotní důvody se uznává onemocnění nebo zranění, jež bude znamenat neúčast na více než 3 kurzech. V případě nemoci či úrazu zašlou rodiče na adresu SKI Bižu, s.r.o. písemnou žádost o vrácení poplatku s kopií lékařské zprávy. Na žádosti zaslané déle jak 14 dnů po skončení lyžařské školičky nebude brán zřetel. Vracíme poměrnou část platby za kurzovné.

Pokud se z důvodu špatných sněhových podmínek po celou dobu zimní sezóny výuka vůbec neuskuteční, vracíme 95 % z celkové částky.


Pravidla a doporučení: 

- účast na první lekci je důležitá, zde budou děti rozděleny do skupin podle výkonnosti.

- žáci jsou povinni během výuky používat lyžařskou přilbu a nosit vestičku víkendové školičky!!

- děti musí mít sjezdové vybavení (lyže se seřízeným bezpečnostním vázáním, lyžařské boty, přilbu, brýle, pokročilé děti i hole). Lyžařské vybavení je možné zapůjčit v naší půjčovně, které je součástí lyžařské školy SKI Bižu na Severáku.  Pro účastníky kurzu nabízíme set (lyže, boty, hole a helma) za zvýhodněných 900,-Kč/kurz. Pokud si nejste jisti nastavením vázání, rádi Vám pomůžeme v našich provozovnách.

- součástí výbavy na školičku by měly být náhradní páry rukavic a ponožek.

- během výuky se rodiče mohou pohybovat pouze u dolních stanic vleků, po sjezdovkách je pohyb bez lyží zakázán. V těchto místech také platí zákaz kouření.

- pro odpočinek v polední přestávce je možné využít zázemí přímo Na Kampě nebo v dětské herně v Malé Arnice (zde si můžete případně ohřát přinesené jídlo).  Tyto prostory jsou k dispozici i pro převléknutí a přezutí dětí před a po kurzu.

- v chatách a prostranství výcviku udržujte čistotu a pořádek

- doporučujeme uzavřít úrazové připojištění po dobu trvání kurzu


Půjčovny lyžařského vybavení: 

Severák - tel.: 605 907 935 a Tanvaldský Špičák - tel.: 731 412 100 i servis MONTANA


Doba výuky, shromažďování žáků:

- výuka probíhá v době 9:00 – 11:00 a 12:00 – 14:00hodin

- sraz všech žáků je v 8:45 v zázemí na Kampě

Partneři skiarény

inogyAuto loudaAlpine PROHotel PetřínK2Jizerské horySitour