Zasady FIS

1. Wzgląd na inne osoby
Każdy narciarz lub snowboardzista powinien zachowywać się w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla innej osoby i nie powodować żadnej szkody.

2. Panowanie nad szybkością i sposobem jazdy
Każdy narciarz lub snowboardzista musi zjeżdżając zachować odpowiedni odstęp i uwzględnić istniejącą widoczność. Swoją szybkość i sposób jazdy musi dostosować do swoich umięjętności, warunków terenowych, śniegowych i atmosferycznych oraz zagęszczenia ruchu.

3. Wybór kierunku jazdy
Narciarz lub snowboardzista nadjeżdżający z tyłu musi wybrać taką trasę jazdy, aby nie zagrażać osobie jadącej przed nim.

4. Wyprzedzanie
Wyprzedzanie może następować zarówno po stronie dostokowej, jak i odstokowej, po stronie prawej lub lewej. Konieczne jest jednak zachowanie odstępu, aby wyprzedzanemu narciarzowi lub snowboardziście pozostawić wystarczająco dużo miejsca na wszystkie jego manewry.

5. Wjeżdżanie
Każdy narciarz lub snowboardzista, który rozpoczyna zjazd, ponownie rusza po zatrzymaniu się na stoku, powinien upewnić się, patrząc w górę i w dół trasy, że może to wykonać bez stwarzania zagrożenia dla siebie i innych użytkowników trasy.

6. Zatrzymanie się
Każdy narciarz lub snowboardzista musi unikać zatrzymywania się bez konieczności w wąskich lub nieprzejrzystych miejscach trasy zjazdowej. Po ewentualnym upadku narciarz lub snowboardzista musi jak najszybciej opuścić takie miejsce.

7. Podchodzenie i schodzenie
Narciarz lub snowboardzista, który podchodzi pod górę lub schodzi w dół stoku, powinien to robić korzystając z pobocza trasy.

8. Stosowanie się do znaków
Każdy narciarz lub snowboardzista musi stosować się do znaków i sygnalizacji.

9. Zachowanie w razie wypadków
W razie wypadku każdy narciarz lub snowboardzista zobowiązany jest do udzielenia pierwszej pomocy.

10. Stwierdzenie tożsamości
Każdy narciarz lub snowboardzista biorący udział w wypadku, jako świadek, uczestnik lub sprawca, zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych.